Przeprowadzenie szkolenia dla personelu sklepowego

(Polska , kraje EU lub wybrane kraje świata)

To szkolenie  dedykowane jest  personelowi sprzedającemu w sklepach lub punktach usługowych.

Może być przeprowadzone dla właścicieli sklepów lub sieci sklepów w celu podniesienia sprzedaży przez pracujący w sklepach personel sprzedażowy lub przeprowadzone przez firmy sprzedające swoje produkty w celu podniesienia sprzedaży dostarczanych przez nie produktów lub usług.

W przypadku szkolenia sklepu lub sieci sklepów zleconego przez właściciela szkolenie obejmuje :

Etap 1. Analiza pracy personelu sklepowego oraz analiza eskpozycji sklepowej i asortymentowej.

Na tym etapie każdy sklep  ( lub wybrane sklepy ) zostanie odwiedzony przez 2 tajemniczych klientów. Pozyskamy wiedzę o sposobie pracy personelu , reakcji na klienta , umiejętności analizy potrzeb i doboru odpowiedniej oferty. Zobaczymy jak personel radzi sobie z obiekcjami klienta.  Jak dobiera ofertę , czy sprzedaje produkty komplementarne i poszerza wartość koszyka zakupowego .Przeanalizujemy układ sklepu oraz ekspozycję towaru .

Dokonamy pełnej analizy wyglądu sklepu , pracy personelu z perspektywy klienta oraz skuteczności pracy z perspektywy właściciela i oczekiwanych rezultatów pracy.

Jest to pierwszy etap naszej pracy – niezbędny przy przygotowaniu szkolenia i doborze  tematów ( tych , które są faktycznie  najistotniejsze ze względu na oczekiwany wynik sklepu )

 

Etap 2. Dedykowane szkolenie sprzedażowe dla personelu sklepowego.

Na tym etapie przeprowadzimy szkolenie sprzedażowe + warsztaty dla personelu sklepowego.

Czas trwania szkolenia dwa bloki po 2,5 godziny + przerwa kawowa . Razem 5 godzin szkoleniowych .

Poruszone zostaną tematy sprzedażowe  przez pryzmat pracy personelu sklepowego.

Rozmowa handlowa – etapy poprzez pryzmat pracy sklepu

 • powitanie
 • poprawna analiza potrzeb klienta
 • poprawna oferta / wprowadzenie nowej perspektywy
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klienta
 • umiejętna argumentacja
 • umiejętność zamykania sprzedaży
 • przygotowanie oferty uzupełniającej
 • sprzedaż wiązana
 • powiększanie wartości koszyka zakupowego

 

Zastosowanie :

 • efekt kontrastu
 • społeczny dowód słuszności
 • wpływ autorytetu
 • reguła zaangażowania i konsekwencji
 • umiejętności zmiany perspektywy klienta
 • wykorzystania oferty

Następnie popracujemy warsztatowo . Tutaj można  wskazać markę ( lub produkty ,które są priorytetowe dla sklepu )

 • analiza SWOT produktów -przygotowanie do procesu sprzedaży  ( wybrana marka )
 • cecha -zaleta-korzyść -umiejętność wskazania korzyści dla klienta wynikających z cech oraz zalet produktów wybranych   ( ćwiczenia praktyczne )
 • umiejętna obrona ceny
 • sprzedaż doradcza
 • typy klientów i poprawna praca z nimi
 • budowanie długotrwałej relacji z klientem
 • umiejętność zmiany perspektywy klienta

 

Etap 3. Podsumowanie w postaci raportu poszkoleniowego.

Na tym etapie spotkamy się i omówimy zarówno szkolenie jak i wszelkie wnioski wynikające z dokonanych działań. Przygotujemy dla osób zarządzających  nasze pomysły oraz sugestie zmian jakie powinny być wprowadzone.

Całość usługi będzie dedykowana  sklepom i tak przygotowana ,aby uzyskać trzy główne  efekty :

 • wzrost sprzedaży ( wartościowy oraz ilościowy )
 • budowanie wyróżnienia w stosunku do sklepów konkurencyjnych
 • zaangażowanie personelu w osiąganie założonych planów

Po tym działaniu klient otrzymuje raport z podsumowaniem wszelkich analiz i działań prowadzonych w sklepie / sklepach oraz sugestie pozwalające zwiększyć sprzedaż i zaangażowanie personelu .

Działanie możliwe w języku : Polskim / Angielskim / Rosyjskim

W przypadku szkolenia prowadzonego dla firm sprzedających swoje produkty w celu zwiększenia ich sprzedaży :

 • Analiza konkurencji w portfolio sklepu
 • Analiza pozycji produktów klienta w portfolio sklepu .
 • Analiza stosunku personelu sklepowego do produktów klienta.
 • Analiza wiedzy o produkcie / marce klienta posiadanej przez personel sklepów
 • Analiza implementacji działań marketingowych dotyczących produktów/marki klienta.
 • Szkolenie produktowe  ( z elementami informacji o firmie klienta ) przy półce dedykowane produktom klienta z wykazaniem przewag konkurencyjnych .

Dostarczenie personelowi sklepowemu argumentów do sprzedaży produktów klienta.

Nauczenie prowadzenia poprawnej rozmowy handlowej z klientem i radzenia sobie z obiekcjami przez pryzmat oferty klienta.

Nauczenie personelu sklepowego zwiększania sprzedaży produktów klienta poprzez sprzedaż wiązaną / komplementarną .

Poprawę ekspozycji produktów klienta.

Ewentualne budowanie programu lojalnościowego dla personelu sklepowego lub klienta końcowego.

Po tym działaniu klient otrzymuje raport z podsumowaniem wszelkich analiz i działań prowadzonych w sklepie / sklepach oraz sugestie pozwalające zwiększyć sprzedaż i zaangażowanie personelu .

Działanie możliwe w języku : Polskim / Angielskim / Rosyjskim